(+48) 22 354 63 95 (pon - pt, od 9:00 do 17:00) [email protected]

Nieruchomości

Masz nieruchomość na własność lub w użytkowaniu wieczystym? Chcesz ją sprzedać (albo kupić)? Chcesz zabezpieczyć na niej kredyt? A może wynająć?

Są tacy, którzy uważają, że nieruchomości to najlepsza inwestycja. Mądrze przeprowadzona może przynosić wiele korzyści i satysfakcji. Otoczenie się zmienia, ceny się zmieniają a mimo to wciąż wiele firm inwestuje w nieruchomości poszukując coraz nowszych wyzwań na tym rynku.

Weryfikacja stanu prawnego

Bez weryfikacji stanu prawnego nieruchomości nie odbywa się w zasadzie żadna transakcja. Stan prawny zawsze wpływa zasadniczo na decyzję o zakupie oraz na cenę. Weryfikujemy dokumentację nieruchomości pod kątem obciążeń i roszczeń osób trzecich oraz innych potencjalnych ryzyk, przeglądamy księgi wieczyste i w razie potrzeby pomagamy przy ubezpieczeniu tytułu prawnego.

Transakcje sprzedaży i zabezpieczenia

Od lat nasi prawnicy pracują przy transakcjach sprzedaży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Przygotowujemy i negocjujemy umowy przedwstępne i umowy sprzedaży, depozyty notarialne i bankowe rachunki powiernicze. Weryfikujemy umowy deweloperskie, prospekty i inne związane z tym dokumenty. Przygotowujemy dokumenty niezbędne do ustanowienia i wykreślenia hipoteki, w tym dla zabezpieczenia umów kredytowych.

Najmy komercyjne

Nasz zespół przygotowuje i negocjuje umowy najmu komercyjnego tak po stronie najemcy, jak i po stronie wynajmującego. Pomagamy też przy ustanowieniu zabezpieczeń płatności czynszu i zwrotu przedmiotu najmu takich jak oświadczenia o poddaniu się egzekucji oraz gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe.

Obrót gruntami rolnymi

Od niedawna zakup nieruchomości rolnych odbywa się na nowych zasadach. Nowe ograniczenia znacznie utrudniają obrót gruntami rolnymi. Pomagamy w ustaleniu prawnych warunków transakcji zakupu i sprzedaży nieruchomości rolnych od weryfikacji stanu prawnego, zasad potencjalnego pierwokupu, przygotowania umów sprzedaży po ustanowienie zabezpieczenia zapłaty ceny.

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości i udziałów w spółkach posiadających takie nieruchomości podlega w niektórych przypadkach ograniczeniom prawnym w postaci konieczności uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uzyskanie takiej zgody jest pracochłonne i czasochłonne a na jej wydanie trzeba długo oczekiwać. Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych tego rodzaju. Przygotowujemy wnioski o wydanie zezwolenia oraz strukturę transakcji nabycia nieruchomości w sposób pozwalający na zabezpieczenie interesów klienta mimo konieczności oczekiwania na zezwolenie.

Wypełnij formularz, aby uzyskać więcej informacji lub umówić się na spotkanie.

Skontaktuj Się Z Nami

Telefon:

(+48) 22 354 63 95

8 + 12 =