(+48) 22 354 63 95 (pon - pt, od 9:00 do 17:00) [email protected]

Fuzje i Przejęcia

Rozwinąłeś biznes i chcesz go sprzedać? Masz inwestora, ale nie wiesz co dalej. A może jesteś inwestorem i chcesz sprawdzić czy warto się angażować w dany biznes?

Proste rozwiązania są zawsze najlepsze – to element naszej filozofii, którą kierujemy się w życiu zawodowym. Staramy się upraszczać transakcje nabycia spółek i przedsiębiorstw. Każdy projekt jest jednak inny. Dlatego wybór optymalnej struktury transakcji jest niezmiernie ważny. Oferujemy rozwiązania, które pozwalają oszczędzić pieniądze i czas.

Analizy prawne

Przed jakimkolwiek zakupem każdy przedsiębiorca powinien być świadom co kupuje. Niezbadany stan prawny celu inwestycyjnego może zaowocować problemami, z których najbardziej typowym jest konieczność zapłaty zobowiązań powstałych za rządów poprzednika. Prowadzimy analizy prawne i podatkowe, przygotowujemy szczegółowe raporty i udzielamy porad co do rozwiązania problemów wykrytych podczas analizy.

Nabycie udziałów/akcji, przedsiębiorstw lub składników majątkowych

Zawarcie umowy nabycia udziałów/akcji, umowy nabycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części lub składników majątkowych jest typowe dla każdej transakcji. To te właśnie umowy zabezpieczają interesy stron. Przygotowujemy i negocjujemy umowy o zachowaniu poufności, listy intencyjne, warunki transakcji (term sheet), umowy przedwstępne i umowy przeniesienia własności, umowy rachunku powierniczego oraz umowy joint venture. Reprezentujemy także naszych klientów przed organami administracji państwowej, bankami oraz wobec kontrahentów w celu uzyskania wszelkich zgód, bez których przeprowadzenie transakcji byłoby niemożliwe albo znacznie utrudnione.

Połączenia spółek

Łączenie spółek jest coraz częściej wykorzystywaną instytucją prawa handlowego. Dochodzi do niego w ramach procesów restrukturyzacji grup kapitałowych albo w celu zintensyfikowania wysiłków biznesowych niezależnych przedsiębiorców. Połączenie odbywa się przez inkorporację albo fuzję. Nie jest jednak proste. Źle przeprowadzone może skutkować surowymi sankcjami łącznie z nieważnością połączenia. Doradzamy na wszystkich etapach połączenia: etapie menedżerskim, właścicielskim i rejestracyjnym. Pomagamy w przygotowaniu planów połączenia, uchwał zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, zawiadomień wspólników, przygotowujemy zgłoszenia i prowadzimy postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym. Pomagamy też w wykonaniu obowiązków po dacie połączenia.

Zgłoszenia antymonopolowe

Fuzja albo przejęcie innego przedsiębiorcy, niezależnie od sposobu dokonania może prowadzić do powstania bardzo ścisłych powiązań między niezależnymi dotąd podmiotami. Takie powiązanie może w określonych okolicznościach wywierać istotny wpływ na stan konkurencji panującej na danym rynku. Stąd też przed połączeniem niezbędna jest analiza transakcji pod kątem wymogu zgłoszenia zamiaru koncentracji. Wykonujemy analizy transakcji pod kątem obowiązku zgłoszenia krajowego i wspólnotowego oraz przygotowujemy zgłoszenie i reprezentujmy klientów w postępowaniach administracyjnych w tym zakresie.

Wypełnij formularz, aby uzyskać więcej informacji lub umówić się na spotkanie.

Skontaktuj Się Z Nami

Telefon:

(+48) 22 354 63 95

1 + 11 =