Wstępny proces upadłości konsumenckiej

Pierwszym etapem postępowania w zakresie upadłości konsumenckiej jest jej ogłoszenie. Należy w odpowiedniej instytucji złożyć wniosek, w którym zostaną określone przyczyny i powody upadłości. Wszystko musi być we właściwy sposób uargumentowane, aby upadłość konsumencka adwokat warszawa mogła zostać we właściwy sposób ogłoszona. Sąd zajmie się weryfikacją wniosku, sprawdzi go pod kątem prawdziwości i prawidłowości. Zbada, czy w przypadku konkretnej osoby są na pewno przesłanki do tego, aby ogłosić upadłość. Przeprowadzane posiedzenie sądowe ma niejawny charakter. Sąd może zdecydować się na zwołanie rozprawy, podczas której dłużnik będzie mógł się wypowiedzieć i przedstawić swoje stanowisko. Gdy wszystkie czynności zostaną dopełnione, sąd wyda decyzję, czy wniosek został wypełniony poprawnie i czy wszystkie inne sprawy formalne zostały odpowiednio dopełnione. Dzięki temu można będzie przejść na kolejny etap upadłości, z czego na pewno każdy będzie mógł być odpowiednio zadowolony i usatysfakcjonowany. Osiągnięcie pozytywnych efektów będzie wtedy jak najbardziej możliwe.